facebook Máy đóng đai bán tự động JN-700 - panaximco

Bán Tự Động JN-740

Máy đóng đai bán tự động JN-700 - panaximco

Máy đóng đai bán tự động JN-700 là các máy có khung phóng dây cố định gắn trên máy giúp không phải có thao tác vòng dây qua kiện hàng trong quá trình đai kiện.